Werksessie Programmaraad Techniek voor Technisch specialisten

Geplaatst op 29-06-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Enkele weken geleden informeerden wij u over de oprichting van de Programmaraden binnen Stichting Warmtenetwerk. Inmiddels zijn alle drie de Programmaraden (Wet- en Regelgeving, Beleid en Ontwikkeling en Techniek) van start gegaan. De Programmaraad Techniek is voortvarend aan de slag gegaan met de door onze deelnemers ingezonden ideeën en suggesties.

 

Stichting Warmtenetwerk is hét platform voor en door de leden en daarom vragen wij ook uw kennis en know how in te brengen en met ons te brainstormen in een interactieve en vooral technische werksessie.

 

Leden Programmaraad Techniek
De Programmaraad techniek bestaat uit de volgende deelnemers:

Maurice Verhulst – Directeur / Eigenaar bij Weijers Waalwijk (bestuurslid)
Berno Kastelijns – Technisch Commercieel Directeur bij Nijkamp Aanneming (bestuurslid)
Rob de Vries – Senior consultant bij RdV-Consult
Lammert van Wijk – Manager Warmte Koude Procestechniek bij Qirion
Felix Behrends – Adviseur Energietransitie bij de Gemeente Amsterdam

 

Interactieve werksessie toepassingsmogelijkheden van het elektrisch thermisch voorspannen
De Programmaraad techniek is voornemens in het najaar van 2020 een werksessie voor technisch specialisten te organiseren. Het onderwerp en de inhoud van deze werksessie behelst de toepassingsmogelijkheden van het thermisch voorspannen van warmteleidingen.
Enkele onderwerpen zijn o.a.
1)    Voorspannen  leidingen met toepassing van montagecompensatoren
2)    Voorspannen van gestuurde boringen
3)    Voorspannen van korte lengtes tracé
Wij willen graag met specialisten een actieve brainstorm- en werksessie organiseren om bovenstaand onderwerpen uit te diepen met als output een gedegen en technisch inhoudelijke factsheet en naslagwerk voor de branche te realiseren.  

Onderaan dit bericht vindt u meer informatie over de inhoud van deze werksessie.

Doel van de werksessie
·       Kennis delen en verspreiden;
·       Werksessie met o.a. een factsheet / technisch naslagwerk als output;
·       Aangeven van de mogelijkheden;
·       De output van deze werksessie wordt met branchegenoten gedeeld.

De doelgroep voor deelname aan deze werksessie zijn technische specialisten van:
o   Aannemers
o   Adviesbureau
o   Opdrachtgevers
o   Leveranciers

 

Datum
De werksessie zal na de zomervakanties (medio september) georganiseerd worden. Wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht en indien het mogelijk en verantwoord is, organiseren wij een fysieke bijeenkomst.

Duur van de werksessie is 1 dag of 1 dagdeel.

 

Deelname en aanmelden
Van u wordt verwacht een actieve rol tijdens deze werksessie te hebben. Wij zoeken specialisten die inhoudelijk kunnen meedenken over bovengenoemd onderwerp en vakgebied. De resultaten van de werksessie maken wij op onze website en mediakanalen bekend zodat alle geïnteresseerden van de gezamenlijke kennis en uitkomsten kunnen profiteren.  Heeft u interesse in deelname in deze werksessie? Meld u dan via e-mail aan bij Jacqueline Hoogervorst: j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl. Per organisatie worden maximaal 2 deelnemers toegelaten.

 

Inhoud en vraagstelling werksessie
Er zijn verschillende mogelijkheden om een stadsverwarmingsleiding aan te leggen.

 

HOOFDSTUK 1 – Aanlegmethoden
1.1      Rechte leidingdelen die worden aangelegd zonder spanningsreductie (koud verleggen)
a) Ontwerptemperatuur t/m 95 gr. Lage optredende axiale spanningen
b) Ontwerptemperatuur hoger dan 95 gr. Hoge optredende axiale spanningen
    In dit geval worden er meestal aanvullende maatregelen getroffen om de spanningen en de daarbij grote optredende verplaatsingen te reduceren.

1.2      Rechte leidingdelen waarbij de optredende spanningen gereduceerd worden middels toepassing van expansielussen (U-bochten) Hierbij worden de U-bochten meestal zo aangelegd dat de optredende spanningen en verplaatsingen voldoen aan de gestelde ontwerpvoorwaarden. Een bekende in de handboeken van de leverancier toelaatbare axiale spanning is 190 N/mm2
Nadelen van deze aanlegmethode zijn:
a) Hogere aanlegkosten (kosten U-bochten)
b) Hogere onderhoudskosten (veel meer mofverbindingen en optredende verplaatsingen)

1.3      Rechte leidingdelen waarbij de optredende spanningen gereduceerd worden door de leiding thermisch voor te spannen. In open sleuf wordt de leiding voorverwarmd op een temperatuur die ligt tussen de aanlegtemperatuur en de ontwerptemperatuur.
Het opwarmen van de leiding kan als volgt plaatsvinden
a) Met stadsverwarmingswater (aansluiting op bestaande net)
b) Elektrisch (er wordt een bepaalde spanning op de leiding gezet)
    Op deze methode zal later verder worden ingegaan.
Voorbeeld: T-aanleg is 10 gr. T-ontwerp is 130 gr. T-voorspan is (130-10)/2 = 70gr.
Door deze aanlegmethode kunnen de axiale spanningen en verplaatsingen gehalveerd worden. Een nadeel is dat een open sleuf van een redelijke lengte praktische problemen geeft bij de aanleg, met name in stedelijk gebied.

1.4      Rechte leidingdelen waarbij de optredende spanningen gereduceerd worden door de leiding thermisch voor te spannen met reeds ingebouwde montagecompensatoren.
Het opwarmen van de leiding kan als volgt plaatsvinden
a) Met stadsverwarmingswater (aansluiting op bestaande net)
b) Elektrisch (er wordt een bepaalde spanning op de leiding gezet)
    Op deze methode zal later verder worden ingegaan.
Voorbeeld: T-aanleg is 10 gr. T-ontwerp is 130 gr. T-voorspan is = 85gr.
De voorspantemperatuur bepaald o.a. het aantal montagecompensatoren
Het voorspannen vindt dan plaats als de sleuf reeds is aangevuld (t.p.v. de montagecompensator is de sleuf niet aangevuld). Tijdens het voorspannen wordt de montagecompensator definitief afgelast. De praktische problemen die optreden bij normaal voorspannen worden hierdoor sterk verminderd.

 

HOOFDSTUK 2 – Mogelijke toepassingen van het thermisch elektrisch voorspannen.
2.1. Het elektrisch thermisch voorspannen, waarbij de open sleuflengte gereduceerd wordt tot een lengte van ca 30 m. De firma Hesky geeft aan dat dit mogelijk is. Deze methode van aanleg heeft met name in stedelijk gebied voordelen.

2.2  Het elektrisch thermisch voorspannen middels toepassing van montagecompensatoren.
Er bestaan wat betreft montagecompensatoren nog al wat twijfels in de stadsverwarmingswereld:
a)      Is elektrisch voorverwarmen überhaupt mogelijk en waar moet men rekening mee  
         houden.
b)      Is de montagecompensator sterk genoeg. Met name de te leggen hoeklas. En hoe
         moet de aannemer deze las optimaal leggen.
c)      De hoogste spanning die mag worden toegepast. 190 N/mm2 of b.v. 210 N/mm2
         Al dan niet bepalend voor het aantal toe te passen montagecompensatoren
d)      Al dan niet toepassing van folie om de leiding. Dit om het aantal
         montagecompensatoren te reduceren.

2.3 De zelfde voorspanprocedure als bij de montagecompensatoren, maar dan de montagecompensatoren gewoon weglaten.        
De van te voren uitgerekende afstanden (bijvoorbeeld 80 mm) die na het elektrisch voorverwarmen gesloten zijn, worden dan afgelast als de leiding op temperatuur is.
De twijfels over de montagecompensator zijn dan gelijk niet meer van toepassing.

2.4 Toepassing van langere boringen. Met name Staal/Pur/PE boringen.
a)      De boring 100% voorspannen. Bij deze boring moet het mogelijk zijn om aan beide zijde van de boring een recht tracédeel aan te leggen van bijvoorbeeld 80 m (minimaal 1,5 m dek)
Voorbeeld: T-aanleg is 10 gr. T-ontwerp is 130 gr. T-voorspan is = 90gr.
De voordelen zijn met name dat de verplaatsingen bij de bochten minimaal zijn en de boring in axiale richting niet meer beweegt. De lengte van de boring wat de verplaatsingen betreft is nu niet meer bepalend.
b)      Indien er weinig ruimte aanwezig is aan weerzijde van de boring, bijvoorbeeld maar 25 of 30 m dan kan men de boring gedeeltelijk voorspannen (50%)
Voorbeeld: T-aanleg is 10 gr. T-ontwerp is 130 gr. T-voorspan is = 45 gr (praktijk ca. 70 gr. i.v.m. optimalisering verplaatsingen)
Bij dit voorbeeld gaat de boring pas vrij uitzetten bij 80 gr. Deze methode is geschikt voor boringen tot ca. 450 m. De boring zal zich nu wel in axiale richting verplaatsen.
De verplaatsingen t.p.v. de bochten zijn nu echter zodanig beperkt dat een 5-D bocht geschikt zou kunnen zijn om toe te passen.

Lees ook onze andere berichten