Apeldoorn zoekt warmteleverancier

Geplaatst op 24-11-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De gemeente Apeldoorn is gesprekken gestart met Ennatuurlijk, InWarmte en Wij Maken Energie voor de levering van warmte in de wijken Kerschoten en Kerschoten-West aan de noordzijde van de stad. In juli wordt een definitieve keuze gemaakt.

 

Het gaat hier om ongeveer 3.500 woningen, waaronder koopwoningen en ook veel particuliere en sociale huurwoningen. Kerschoten ligt in de buurt van de RWZI van Waterschap Vallei en Veluwe en het is dan ook de bedoeling dat de warmte wordt gewonnen uit het effluent van deze RWZI, die dan wordt opgewaardeerd door een collectieve warmtepomp. 

 

Selectieproces
Woningcorporaties De Goede Woning, De Woonmensen en Ons Huis, de gemeente, waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en Firan zijn de partners in warmtenet Kerschoten. De partijen zijn voornemens om een open net te ontwikkelen, dat wordt aangelegd door Firan en dat beschikbaar komt voor verschillende warmteproducenten en leveranciers.

In de beoordelingscommissie voor de warmteleverancier zitten de woningcorporaties, een lid van Warmtewerkgroep Kerschoten, gemeente Apeldoorn, bureau Infinitus, de KEN-regisseur (Kerschoten Energie Neutraal) en waterschap Vallei en Veluwe. Als het selectieproces in juli 2022 klaar is, zijn alle partijen aan boord om het warmtenet technisch te kunnen realiseren. 

 

Financieel haalbaar voor iedereen
Wethouder Detlev Cziesso: “Uitgangspunt voor het warmtenet is dat het niet alleen technisch betrouwbaar, maar ook financieel haalbaar is voor iedereen. Daarom kijken we samen met de Warmtewerkgroep van de wijk en de projectpartners naar de warmteleverancier die hier de beste rol in kan vervullen. De geselecteerde partijen zijn enthousiast en dat is een goed teken.”

Vorig jaar oktober hoorde Apeldoorn met Kerschoten bij de 23 wijken die subsidie ontvingen vanuit de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken. Voor Kerschoten is  7,3 miljoen euro beschikbaar gesteld, omgerekend bijna 7.000 euro per woning (de subsidie was bestemd voor een eerste plan van 900 woningen). Onderzoek laat zien dat Kerschoten en Kerschoten-West verwarmd kunnen worden met restwarmte uit het rioolwater. Een lokaal en open warmtenet kan in die wijken een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas bieden.

 

Connectie met Apeldoorn
De drie geselecteerde warmteleveranciers hebben alle op hun eigen manier een connectie met Apeldoorn. Ennatuurlijk exploiteert al een warmtenet voor 2.200 woningen in Zuidbroek, een nieuwbouwwijk niet ver van Kerschoten. In Zuidbroek is de warmte ook afkomstig van de RWZI, maar niet uit het effluent (rioolwater), maar uit de WKK’s die het biogas van de RWZI verbranden. De vrijgekomen warmte wordt in het ketelhuis door de inzet van aardgas en houtpellets verder opgewarmd en van daaruit naar de woningen getransporteerd.

InEnergie, het moederbedrijf van InWarmte, kocht onlangs het duurzame dataplatform Backhoom van Alliander, waartoe ook Firan behoort. Firan is al jaren betrokken bij het warmte-initiatief in Kerschoten. De derde kandidaat tenslotte, Wij Maken Energie, is een dochteronderneming van het lokaal gewortelde technisch installatiebedrijf Linthorst Techniek.

 

Op de foto:

– De wijk Kerschoten, met op de achtergrond de RWZI van Waterschap Vallei en Veluwe.

Auteur:
Tijdo van der Zee

Lees ook onze andere berichten