Gelders Warmte Infrabedrijf stap dichterbij

Geplaatst op 04-10-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Provincie Gelderland, Alliander, Oost NL als fondsmanager van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), en zeven Gelderse gemeenten willen samen een organisatie opzetten om publieke warmtenetten aan te leggen: het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB).

 

Provinciale Staten spraken op 28 september hun steun uit om verder te gaan met de voorbereidingen voor de oprichting van het GWIB. Het definitieve besluit over de oprichting valt in voorjaar van 2023. Doel is sneller en meer aardgasvrije woningen in Gelderland. Er staan ongeveer een miljoen woningen in Gelderland, waarvan er zo’n 340. 000 aardgasvrij gemaakt kunnen worden met een warmtenet. In Gelderland maken momenteel zo’n 42.000 huishoudens gebruik van lokale warmtenetten In verschillende Gelderse gemeenten.


Praktijk weerbarstig
In de praktijk blijkt de aanleg van een warmtenet vaak lastig te realiseren. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan expertise en budget om de plannen nu concreet verder te brengen. Met het GWIB ontstaat een publiek warmte infrabedrijf. Dit ondersteunt meerdere projecten, waardoor de financieringsrisico’s worden gespreid en schaalvoordelen worden gecreëerd.

 

Meer informatie:

Auteur:
Persbericht Provincie Gelderland

Lees ook onze andere berichten