Governance Code voor veiliger werken in warmtebranche

Geplaatst op 02-07-2019 door Stichting Warmtenetwerk

De campagne voor de Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’ is in april van start gegaan. Het doel is de warmtebranche veiliger te maken, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zich committeren aan het thema. De komende jaren zal de druk op de warmtebranche toenemen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid in de sector, vinden de initiatiefnemers van de code.


“Het is een flinke uitdaging om genoeg aandacht te hebben voor veiligheid en gezondheid in deze markt. Daarom hebben we dit programma als blijvend initiatief opgezet. De reden is eigenlijk dat we de veiligheidsrisico’s in de warmtebranche niet ondergeschikt willen maken aan het tempo van de energietransitie.” Met deze woorden legt Marjan Wilmink, adviseur veiligheid en gezondheid bij Nuon Warmte, het initiatief voor de Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’ uit. Het doel van deze code is de krachten te bundelen om de warmtebranche veiliger te maken en houden. De initiatiefnemers zijn Nuon Warmte, Eneco, A.Hak, MVOI, Nijkamp Aanneming, Siers, Van den Heuvel aannemingsbedrijf, Visser & Smit Hanab. Allen zijn leden van Stichting Warmtenetwerk. Het initiatief voor de Governance Code is eind 2017 ontstaan tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Eneco en Nuon, waarbij zij hun huisaannemers uitnodigden.

Thema’s
De Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’ is door de deelnemende partijen vertaald in zes thema’s, die het komende anderhalf jaar aan bod komen. Per kwartaal wordt een van deze thema’s behandeld in een passende campagne. Het eerste thema is ‘Goede voorbereiding is veilige uitvoering’. De campagne voor dit thema is 1 april van start gedaan door te communiceren met inhoudelijke striptekeningen over het belang van een goede voorbereiding op veiligheid. Door middel van interactieve werkvormen wordt dit thema met de medewerkers in alle organisaties besproken. Uiteindelijk hopen de initiatiefnemers dat de hele warmtesector aansluit bij de campagne, maar daar wilden ze niet op wachten, vertelt Wilmink. “We wilden gewoon beginnen en hebben daarom de zes thema’s binnen de Governance Code bepaald en een tijdspad gemaakt waarin we de campagnes lanceren. We zijn samen met Eneco marktleiders in warmte en we hebben onze huisaannemers meegenomen in het opstellen van de Governance Code. Hopelijk sluiten later andere warmtebedrijven en aannemers nog aan.”


Veiligheidsthema’s
1. Goede voorbereiding is veilige uitvoering
2. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid
3. Onveilig? Spreek elkaar aan
4. Veiligheid gedragen op alle niveaus
5. Samen leren van successen en incidenten
6. Veiligheid is niet onderhandelbaar


Alle niveaus

De campagne is niet alleen gericht op vakmensen, legt Wilmink uit. “Het gaat om iedereen die in de sector werkzaam is: de mensen buiten, maar zeker ook de mensen op kantoor. De contracten moeten bijvoorbeeld zo opgesteld worden dat veiligheid meegenomen wordt. We moeten voorkomen dat het financieel aantrekkelijk wordt om onveilig te werken. Dat betekent dat de discussies over veiligheid op alle niveaus plaats moeten vinden.” Veiligheid gaat dus over meer dan techniek alleen, benadrukt Wilmink. “Bij de campagne gaat het niet over kpi’s en processen. Veiligheid en gezondheid moeten voorop staan. Daarvoor zijn samenwerking, gedrag en cultuur belangrijk, niet alleen regels.”

 

Samen veilig werken aan warmte
Nieuw aan de campagne is dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen in interactieve sessies aan de slag gaan met het thema veiligheid en niet ieder apart in zijn eigen bedrijf. “Dat is spannend en nieuw, omdat ze niet gewend zijn samen over deze zaken te overleggen. Het moet niet iets zijn wat van bovenop opgelegd wordt. We zoeken echt naar manieren om te zorgen dat de medewerkers er enthousiast over zijn. We merken nu al dat het onderwerp leeft. In de keten van de verschillende partijen hangen dezelfde posters en de eerste interactieve sessies hebben al plaats gevonden. Je merkt dat het breed gedragen wordt, dat is een goed teken.”

 

Veiligheid en snelheid
Dat de veiligheid in projecten verbeterd kan worden, staat volgens Wilmink buiten kijf. “Er zijn nog altijd incidenten op projecten, waardoor mensen gewond raken of zelfs permanent letsel oplopen. Het gaat echter niet alleen om bedrijfsongevallen, maar ook om het voorkomen van chronische problemen zoals bijvoorbeeld rugpijn of gehoorschade. Dat terwijl we allemaal langer door moeten werken. Dat kan, maar dan moet je er wel samen voor zorgen dat daar de juiste voorwaarden voor geschapen worden.” Veiligheid staat nog wel eens op gespannen voet met de snelheid en noodzaak van de energietransitie, merkt Wilmink. “De werkdruk in de warmtebranche ligt hoger doordat de noodzaak van de energietransitie breed gevoeld wordt. Daarom moeten we als sector slimmer en beter opereren zodat we én sneller én veiliger kunnen werken en niet alle problemen bij de uitvoering komen te liggen.”

De campagne wordt ondersteund door branchevereniging Energie-Nederland en door Stichting Warmtenetwerk.

Er wordt aan een webpagina gewerkt voor de Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’ op de website van Energie-Nederland. De lancering wordt bekend gemaakt op Stichting Warmtenetwerk (o.a.).

 

Jan Rooijakkers, Voorzitter van Stichting Warmtenetwerk, reageert;
“Het versnellen van de energietransitie en het borgen van veiligheid gaan hand in hand met elkaar. Juist nu in een tijdperk waar innovatie en daadkracht binnen de warmtesector groter zijn dan ooit.” Ook juicht hij toe dat andere spelers in de warmtebranche zich aansluiten. “Samenwerken is waar wij met onze leden voor staan, ook op het vlak van veiligheid. De Governance Code is een goed middel om dit te realiseren.”

 
 

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten