Warm welkom voor vier nieuwe deelnemers!

Geplaatst op 09-08-2023 door Stichting Warmtenetwerk

We hebben er weer vier nieuwe deelnemers bij, bij Stichting Warmtenetwerk! Namelijk Invest-NL, Aendless, NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Neem snel een kijkje in de deelnemersprofielen om ze te leren kennen. 

 

Invest-NL – Invest-NL is gemandateerd door het Ministerie van Financiën om een aantal belangrijke maatschappelijke transities te financieren, waaronder de energietransitie, vanuit een impact perspectief. Daarnaast is Invest-NL door het Ministerie van Economische Zaken gemandateerd om middels marktontwikkeling, propositiebegeleiding en marktonderzoek de gekozen transities te versnellen.

Aendless – Aendless levert een bijdrage in de overgang naar duurzame energie voor het verwarmen (en koelen) van woningen en panden. Door slimme techniek wordt op een onzichtbare manier warmte opgewekt uit asfaltverhardingen en kunstgras sportvelden. Dit dubbelgebruik zorgt voor minder hinder en meer comfort.

NPLW – Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en vele andere gebouwen zijn verduurzaamd en/of van het aardgas af. Het NPLW is er om gemeenten hierbij te ondersteunen. Het NPLW is een interbestuurlijk programma met als belangrijkste partners BZK, EZK, VNG, IPO, Aedes, Netbeheer Nederland en de Unie van Waterschappen.

PBL – PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het doet gevraagd en ongevraagd onderzoek, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd, om de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging te vergroten.

 

Lees ook onze andere berichten