Warmtenetwerk ondersteunt gemeenten en woningcorporaties in transitie

Geplaatst op 20-04-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Woningcorporaties en gemeenten spelen een hoofdrol in de warmtetransitie. Stichting Warmtenetwerk vindt het belangrijk om deze partijen te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het aansluiten van woningen op warmtenetten. In de ‘Wegwijzer voor woningcorporaties en gemeenten’ is deze informatie centraal verzameld. En ook de inzichten uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport helpen gemeenten bij de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte en ondersteunen woningcorporaties bij het maken van de juiste keuzes voor aardgasvrije warmteoplossingen.

 

De transitie van de verwarming van woningen op traditionele aardgasketels naar collectieve warmtesystemen versnelt. De warmtesector verwacht dat in 2030 het aantal warmtenetten is verdubbeld naar zeshonderd. Warmtenetten zijn er voor de lange termijn, ze gaan lang mee en je kunt er duurzame bronnen op aansluiten, nu en in de toekomst. Gemeenten nemen in de warmtetransitie het voortouw, maar weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Stichting Warmtenetwerk kan zowel woningcorporaties als gemeenten een helpende hand bieden om antwoord te vinden op vragen als: Met wie werk je samen en hoe doe je dat? Hoe kan je samen kansen oogsten en drempels overwinnen? En hoe houd je hierbij het publieke belang als kompas?

 

Startmotor
Het Startmotor-akkoord, dat in het voorjaar van 2020 is gesloten tussen warmtebedrijven en woningcorporaties, heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels meer dan 89 warmteprojecten worden ontwikkeld. Woningcorporaties worden gezien als de startmotor van de warmtetransitie. Dat blijkt ook uit het Warmtenet Trendrapport 2021. Daarin is onder meer het starmotorkader beschreven waarbij warmtebedrijven en woningcorporaties de handen ineen slaan om woningen van woningcorporaties aan te sluiten op een warmtenet. Omdat woningcorporaties vaak relatief veel woningen in bezit hebben, kunnen zij in bepaalde buurten als startmotor fungeren voor de warmtetransitie, waardoor bijvoorbeeld ook particuliere woningeigenaren kunnen aansluiten op een warmtenet.

 

Wegwijzer
In de praktijk zijn al flink wat voorbeelden te vinden van woningcorporaties en gemeenten die al aan de slag zijn gegaan met warmtenetten. Een aantal van deze voorbeelden vind je in de ‘Wegwijzer voor woningcorporaties en gemeenten’ terug. Vaak is de beste leidraad een voorbeeld uit de praktijk. Hoe hebben andere gemeenten en corporaties de warmteopgave aangepakt? We laten pioniers en ervaringsdeskundigen aan het woord waarbij er concrete do’s, dont’s, adviezen en handvatten worden aangereikt.

 

Content
Ook in de content en artikelen op Warmtenetwerk.nl spelen woningcorporaties en gemeenten een grote rol. In maart 2021 verscheen bijvoorbeeld het artikel ‘Duurzame warmte voor ziekenhuis, school en flat in Alphen aan den Rijn’. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente Alphen aan den Rijn, de Alrijne zorggroep en woningcorporatie Woonforte de Planetenbuurt in Alphen van duurzame warmte gaan voorzien. In een artikel over de gemeente Montferland worden de plannen voor een warmtenet in de Bloemenbuurt in Didam beschreven. Honderden woningen maken daar straks de overstap naar een duurzame en aardgasvrije warmtevoorziening. Een artikel over de wijk Sliedrecht-Oost beschrijft het proces van het aardgasvrij maken van bijna 2000 woningen. En ook hier is de medewerking van gemeenten en woningcorporaties cruciaal voor het slagen van het project. De komende tijd blijven wij de warmtetransitie van dichtbij volgen en publiceren wij regelmatig over voorbeeldprojecten.

 

Meer informatie:

Kijk hier voor de wegwijzer voor gemeenten en woningcorporaties.

Ga naar de website van het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021.

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten