Blog: Zo werkt de modulaire ontwikkeling van een warmtenet in de praktijk

Geplaatst op 02-12-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Met een modulair warmtesysteem maken wijken stap voor stap de overstap naar een aardgasvrij en duurzaam warmtenet. In de Bloemenbuurt in Didam laten de gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en infraspecialist Firan zien hoe dat werkt. Een online zelfscan ondersteunt andere gemeenten en corporaties om de keuze voor een modulaire aanpak te maken.

 

In de Bloemenbuurt in Didam vond tijdens de Open Energiedag op 11 september 2021 een wijksafari plaats. Particulieren en zakelijke geïnteresseerden konden met een routekaart door de wijk wandelen en verschillende onderdelen van het modulaire warmtesysteem ontdekken.

Een van de highlights van de wijksafari was een wijkproductiestation, waarin tien luchtwarmtepompen zijn geplaatst die straks ruim tweehonderd huurwoningen van woningcorporatie Plavei in de Bloemenbuurt aardgasvrij maken.

 

In de Gelderse Wijk van de Toekomst staan renovatie, nieuwbouw en een vernieuwing van de openbare ruimte op stapel. De gemeente Montferland maakt gebruik van het momentum om de Bloemenbuurt duurzaam en aardgasvrij te maken. Na aansluiting van de corporatiewoningen ontvangen de eigenaren van vierhonderd andere woningen in de wijk een aanbod om ook gebruik te gaan maken van het modulaire warmtesysteem. In de toekomst worden mogelijk andere wijken in en rond Didam aangesloten op het systeem, waarmee uiteindelijk een aardgasvrij en duurzaam warmtenet ontstaat.

 

Modulair warmtesysteem
De modulaire warmtesystemen van Firan maken het mogelijk om de bestaande bouw stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in buurten met vierhonderd tot achthonderd woningen. Het systeem is vervolgens wijk voor wijk door te ontwikkelen tot een warmtenet voor volledige stadsdelen, gemeenten en regio’s, dat gebruik maakt van duurzame bronnen in de omgeving.

Een modulaire aanpak versnelt en vereenvoudigt de overgang naar een aardgasvrije warmtevoorziening, zo leren de ervaringen in Didam. De keuze voor een warmtenet hoeft niet in één keer te worden gemaakt. De stapsgewijze aanpak geeft de woningcorporatie grip op de verduurzaming van de woningvoorraad en stelt gemeente in staat om de regie te voeren over de overstap naar aardgasvrij wonen. De ontwikkeling van een duurzaam warmtenet wordt daarmee overzichtelijk, efficiënt en flexibel.

 

Zelfscan
Met een gratis online scan van Firan checken gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, vastgoedeigenaren en andere spelers in de lokale warmtetransitie nu zelf – eenvoudig en snel – of een modulair warmtesysteem een geschikte oplossing is. De scan stelt een aantal concrete vragen over onder andere de samenstelling van de wijk en de aanwezigheid van mogelijke warmtebronnen. Na het invullen is meteen duidelijk welke mogelijkheden er zijn om een modulaire aanpak toe te passen.

Een nieuwe animatie brengt alle stappen van de modulaire aanpak overzichtelijk in beeld. Zo maken gemeenten en woningcorporaties een slimme keuze voor een toekomstbestendig warmtenet.

 

Auteur:
Karlijn Baselaar (Firan)

 

*Stichting Warmtenetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van blogs van deelnemers. Dit ligt, net zoals de rechten, bij de auteur. Stichting Warmtenetwerk publiceert blogs van deelnemers om het debat over de ontwikkeling van warmte te stimuleren en kennisdeling te bevorderen. De blogs zijn geen weergave van de standpunten van Stichting Warmtenetwerk. Wilt u in gesprek komen met de auteur? Dit kan Stichting Warmtenetwerk bemiddelen (mits de auteur akkoord gaat). U bent welkom om een contactverzoek in te dienen via het deelnemersprofiel.  

Lees ook onze andere berichten