Gasunie New Energy

Gasunie New Energy is een volle dochter van NV Nederlandse Gasunie. New Energy wil nieuwe technologieën met partners opschalen naar commerciële toepassing.Ontwikkeling en realisatie van warmtenetten met duurzame bronnen passen daarin. Gasunie New Energy participeert in het warmtenet in Noordwest-Groningen van warmtestad. 

Contact

Website: http://www.gasunienewenergy.nl
Telefoon: +31 (0)50 521 10 80